دیگ شوی

دیگ شوی

ماشین دیگ شویی در ابعاد بزرگ مناسب برای تمامی ظرف های بزرگ در آشپزخانه ها و رستوران ها