کانتر گرم رومیزی

کانتر گرم رومیزی

گرمخانه رومیزی یا کانتر رومیزی جزء تجهیزات نگهداری رستوران می باشد که در خط سلف سرویس مورد استفاده قرار میگیرد.گرمخانه رومیزی یاکانتر گرم رومیزی برای نگهداری مواد غذایی یا غذا به صورت گرم مورد استفاده قرار میگیرد . کانتر گرم یا گرمخانه به دو صورت گرمخانه برقی یاگرمخانه گازی ساخته می شود که به درخواست مشتری گرمخانه به دو صورت گازی برقی قابل ساخت می باشد. گرمخانه یا کانتر گرم به دو صورت گرمخانه مرطوب و گرمخانه خشک قابل تولید می باشد .
کانتر گرم رومیزی دارای رف و ریل می باشد که به عنوان پیشخوان و جای سینی مورد استفاده قرار میگیرد.
جنس کانتر گرم رومیزی از ورق استیل 304 می باشد.
کانتر گرم رومیزی دارای یک لگن می باشد که داخل آن آب قرار میگیرد که توسط المنت های برقی داخل آن آب گرم می شود و به وسیله بخار آب ایجاد شده لگن های حاوی غذا گرم می شود و غذا ها به صورت مرطوب گرم می شود.
لگن های آب دارای شیر تخلیه می باشدکه در زمان لزوم آب لگن تخلیه شود.
کانتر گرم یا گرمخانه صنعتی در ابعاد مختلف بنا به درخواست مشتری قابل تولید می باشد.