ماهیتابه گردان

ماهیتابه گردان

تابه گردان به ظرفیت 120 لیتر نوع گازی گردان لگن ، در لولایی و پوشش نمایان از ورق استنلس استیل 304 -فرماندستی شیر قطع و وصل برنجی پایلوت (گیرانه) و کلیه قطعات و لوازم استاندارد دارای شعله از لوله استیل دارای صفحه در زیر پاتیل جهت پخش گرما دارای پایه تنظیم فابریک از لوله استیل