کباب پز تابشی

کباب پز تابشی

کباب پز تابشی اتوماتیک (کباب¬پز اتوماتیک تابشی) جهت پخت تعداد انبوه کباب کوبیده و یا جوجه کباب در تالارها، رستورانها، بیمارستانها، هتلها، پادگانها، شرکتها و اشپزخانه های صنعتی و کترینگ ها مورد استفاده قرار می گیرد. کیفیت بالای و یکنواخت کباب پخته شده توسط کباب پز تابشی اتوماتیک (فر اتوماتیک تابشی(  موجب رضایت تمام مشتریان (مصرف کننده) گردیده است.