کامبی آون

کامبی آون

فر پخت ترکیبی با ترکیب بخار و حرارت خشک
قابلیت پخت مواد غذایی مختلف در طبقات مختلف بصورت همزمان
دارای سنسور تشخیص میزان پخت
مجهز به سیستم شستشوی خودکار
دارای سیستم هوشمند جهت جلوگیری از اختلالات بوی غذاهای مختلف در طبقات