کابینت uv چاقو

کابینت uv چاقو

کابینت دارای لامپ های یو-وی و آینه های مخصوص جهت استریل کردن %99 چاقو ها و دیگر وسایل