پاتیل خیساندن برنج

پاتیل خیساندن برنج

طراحی پاتیل خیساندن برنج به گونه ای است که با توجه به ارتفاع مناسب دستگاه از سطح زمین قابیلت قراردادن آبکش و پاتیل به منظور تخلیه آسان برنج وجود دارد.
 
مزایای استفاده از پاتیل خیساندن برنج  
- با توجه به اینکه در ساخت دستگاه تماماً از ورق استیل استفاده شده است از نظر بهداشتی کاملاً مورد تائید است.
- قابلیت گردش دورانی دستگاه موجب تخلیه آسان و مطمئن ( عدم دور ریز برنج ) می شود. 
- فضای کمتری اشغال می کند. 
- قیمت پاتیل خیساندن برنج نسبت به مزیت هایی که دارد، مقرون به صرفه است.