دستگاه های برودتی و سرمایشی


کلیه مواد غذایی پس از پاکسازی اولیه باید به صورت تفکیک شده وارد سردخانه های زیر صفر و بالای صفر شوند. پس از آن نیز بر حسب میزان مصرف و یا پس از پخت، در یخچال و فریزر نگهداری می شوند.
علاوه بر مواد غذایی پخته و آماده و سردشده و با توجه به زمان نگهداری، باید از یخچال هایی با دمای مناسب استفاده شود. 
برای انتخاب و ساخت سرد خانه های مناسب، از شرکت آرکا تجهیز پارسیان مشاوره بگیرید.