تجهیزات خشکشویی

تجهیزات خشکشویی

خشک شویی یکی از روش های شستشو و پاک کردن لباس می باشد. از آنجا که در این روش از آب استفاده نمی شود خشک شویی نام گرفته است. برای انتخاب دستگاه ها میتوانید از شرکت آرکا تجهیز پارسیان مشاوره بگیرید و مناسب ترین دستگاه ها را انتخاب کنید.