تجهیزات فست فود


آشپزخانه یک رستوران نقش اصلی و فرماندهی مرکزی را برعهده دارد. در آنجا غذا پخته و تهیه و تنظیم شده برای سرو به مشتری ارائه میگردد.
اگر یک آشپزخانه با دقت طراحی گردد، کارکنان آشپزخانه به راحتی و به طور مداوم می توانند وعده غذایی صدها نفر را بدون هیچ مشکل خاصی در یک زمان سرو نمایند.