گرمخانه رومیزی شیشه ای (ویترینی)

گرمخانه رومیزی شیشه ای (ویترینی)

گرم خانه شیشه ای به منظور به نمایش گذاشتن محصولات ( موادغذایی) برای جلب توجه مشتریان و آگاهی از محصولاتِ منوی غذایی کاربرد دارد . گرم خانه شیشه ای به وسیله المنت 1500 وات و فن ، گرمای مورد نیاز ( حداکثر110 درجه سانتی گراد) برای گرم نگه داشتن مواد غذایی را تامین می کند و بدون اینکه تاثیری در طعم و کیفیت محصول داشته باشد می توان برای ساعاتی محصول (موادغذایی) را در گرم خانه نگه داشت .