ترالی حمل ظروف شسته شده

ترالی حمل ظروف شسته شده

این ترالی رستورانی، با سه طبقه عمیق همراه با محفظه مخصوص قاشق و چنگال و لیوان طراحی شده است. این ترالی مخصوص حمل ظروف و غذا و همچنین جمع آوری ظروف کثیف در رستورانهای بزرگ، هتلها، بیمارستانها، شرکتها و ... طراحی شده است.