ترالی حمل ظروف سه طبقه

ترالی حمل ظروف سه طبقه

ترولی حمل غذای سه طبقه استیل،  جنس آن از استیل 304 نگیر می باشد. کلیه اتصالات این ترولی بوسیله جوش آرگون می باشد. چرخهای این بی صدا می باشد.