ترالی حمل دیگ

ترالی حمل دیگ

از آنجا که بسیاری از تجهیزات آشپزخانه صنعتی از جمله دیگ ها نسبت به زمین با فاصله قرار می گیرند نیازمند نوعی ترولی هستیم مخصوص حمل دیگ ها که به آن ترولی حمل دیگ یا چرخ حمل دیگ می گویند که در واقع نسبت به ترولی حمل بار از ارتفاع بیشتری برخوردار است ولی از لحاظ قیمت ، قیمت ترولی حمل دیگ همانند قیمت ترولی حمل بار می باشد. ترولی حمل دیگ یا همان چرخ حمل دیگ علاوه بر حمل و نقل دیگ برای حمل بسیاری از تجهیزاتی که با فاصله نسبت به زمین قرار گرفته اند مناسب می باشد که دلیل استفاده از ترولی حمل دیگ می توان به وزن بالای دیگ اشاره کرد که در صورت استفاده از ترولی حمل بار به جای ترولی حمل دیگ قرار دادن و برداشتن دیگ با وزن بالا نیازمند تعداد نفرات زیادی می باشد که با ترولی حمل دیگ این مسئله مرتفع می شود. ترولی حمل دیگ علاوه بر آشپزخانه های صنعتی در رستوران ها ، کترینگ ها ، هتل ها ، تالارها و … نیز مورد نیاز می باشد و از ترولی برای مصارف مختلفی بهره می برند.