یخ ساز

یخ ساز

دستگاه یخ ساز خانگی 15 کیلوگرم ، یخ ساز رستورانی 40 کیلوگرم و یخساز های صنعتی در ظرفیت های بیش صد کیلوگرم تولید و عرضه میگردند.در تولید دستگاه یخ ساز بایست استانداردهای خاصی علاوه بر استانداردهای مرسوم رعایت گردد.به دلیل مصارف انسانی این محصول بهداشت دستگاه و مخزن و فرایند تولید یخ بایست به دقت صورت گیرد و یخ نهایی به صورت کاملا بهداشتی تولید گردد.یخ سازهای گروه صنعتی اسکندری دارای بدنه استیل طبق اصول اداره بهداشت می باشند.قابلیت تولید یخ در ٍ دو سایز مختلف از دیگر ویژگی های این دستگاه یخ ساز می باشد.