همزن

همزن

قابل استفاده برای كافی شاپ‌ ها ، شیرینی فروشی‌ ها و آب میوه  فروشی‌ ها ...