آبمیوه گیری

آبمیوه گیری

آبگیری انواع میوه ها از قبیل:هویج-سیب-لیمو-کرفس-انار
•ظرفیت آبگیری ۶۰کیلو در ساعت
•توری ۲۵cm استیل و آلومینیوم
•بدنه ضخیم آلومینیوم خشک
•موتور۷۰۰wدانفوس
عملکرد :این دستگاه بدلیل  داشتن توری استیل ضخیم و وزن ۲۳کیلو گرم بدون لرزش کار می کند و هم چنین به خاطر عمق زیاد تفاله را خشک بیرون می دهد