منوی سایت

قفسه‌بندی‌


در هر آشپزخانه صنعتی، برای استفادة بهینه از فضا جهت دپوی مواد و ظروف از قفسه‌بندی‌های خاصی استفاده می‌شود
فراهم نمودن این فضا بدون شناخت کافی از مباحث فنی مرتبط ، امکان‌پذیر نیست
شرکت آرکاتجهیز با تکیه بر دانش فنی و توانایی ارائه نقشه‌های مناسب، ساخت قفسه‌‌های مناسب مطابق با استانداردهای بهداشتی و ایمنی را فراهم میکند.