منوی سایت

ترولی ها


 ترولی‌ها و وسایل انتقال در آشپزخانه‌ها و رستوران‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای هستند

سهولت و سرعت در انتقال ظروف، مواد اولیه و مواد آماده شده با استفاده از ترولی‌های مناسب به دست می‌آید

بنابراین انتخاب ترولی مناسب برای قسمت‌های مختلف کار، بهره‌وری نیروی انسانی را افزایش خواهد داد

انتخاب ترولی‌های مناسب را به مشاوره شرکت آرکاتجهیز بسپارید