اخبار شرکت


• چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی- تهران ۹۷

همگام با تخصصی شدن هرچه بیشتر نمایشگاه ها درکشورهای پیشرفته و صاحب صنعت نمایشگاهی، نمایشگاه های عمومی بکار خود پایان میدهند. امروزه نمایشگاه های تخصصی بسیار بیشتر مورد توجه کارشناسان،‌ متخصصین و بازدیدکنندگان قراردارند

ادامه مطلب

حضورشرکت آرکا تجهیز پارسیان در نمایشگاه بین المللی ایران هلث

شرکت آرکا تجهیز پارسیان تولید کننده هتلینگ بیمارستان و استیل کاری بخش CSSD و آشپزخانه صنعتی در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، دارویی و خدمات سلامت ایران هلث حضور شرکت کرد.

ادامه مطلب